Kilen 2.0 strategismedja #1

Omvärldsanalys framtidsbild genomförd

  • Omvärldsanalys över vilka förändringar sker i omvärlden och vilka är konsekvenserna för Kilen har genomförts ur tre perspektiv: kund/besökare, samhälle/ägare, ekonomi
  • Metod: personliga intervjuer (15–25 st), kompletterat med webbenkät/Facebook
  • Tillika har det gjorts genomlysning av Kilens ”business case” och ekonomiska förutsättningar (görs som ”research på kammaren”)
  • Output: framtidsbild 0.1 med prioriteringar, som input i Strategismedja #1

Strategismedja #1 lördag 12.3, 13.00-18.00

  • Plats: Sideby bycenter (fysisk workshop)
  • ”Kick-off” för strategiarbetet
  • Presentation av strategiprocessen, genomgång av framtidsbild och prioriteringar, uppdragsgivning/team Strategisafari
  • Deltagare: styrelsen, delegationen samt övriga intressenter

Första strategismedjan Kilen 2.0 och Kick Off gick av stapeln 12.3. 2022 kl 13.00-18.00 i Sideby Byacenter med totalt 18 deltagare. Det blev en intensiv och lyckad dag med mycket goda diskussioner.

Med utgångspunkt i den omvärldsanalys som Ralf Blomqvist och Ulf Grindgärds genomfört under januari-mars valdes i detta skede 6 prioriterade utvecklingsteman.

Nästa steg är Strategisafari där deltagarna gavs i uppdrag att närmare undersöka 5 olika frågor genom intervjuer, besök, studier etc. Resultatet av safarin behandlas på nästa strategismedja 2.4.2022 kl 10.00-18.00.

Presentationer (klicka på namnet):

Ulf Grindgärds 

Ralf Blomqvist