Kilen 2.0 Strategismedja #3

Lördag 21.5 12.00-18.00

Plats: Kilen

Strategiutkast 0.3 behandlades.

Praktisk information:

Agenda

Lunch, Kilens buffet.

Genomgång av utvecklingsområdena som diskussion

  • Vad saknas, vad behöver vi förändra?

Kilen 2.0 – Vision och Målbild

  • Fem perspektiv: Kund, Verksamhet, Interna processer, Ekonomi, Hållbar utveckling

Det fortsatta arbetet

  • -Information om kommande smedjor samt diskussion om arbetsformerna framgent

Eventuella övriga ärenden relaterade till strategiarbetet

18.00 Strategismedjan avslutas

Deltagare: styrelsen, delegationen samt övriga intressenter: 10 personer