Strategismedja #5

Tidpunkt: onsdag 14.9 kl 17.00-21.00

Plats: Kilen

Program:

Den strategiversion som legat på remiss under sommaren bearbetades och kompletterades till Version 0.6 under smedjan. Denna version samtidigt är det slutliga förslaget till strategi som styrelse skall ta ställning till.

Workshop kring strategins genomförande (resurser, ansvar, tidtabell, …). Första utkast till prioriterade handlingsplaner togs fram.

Deltagare: Styrelse och ersättare. 9 personer.

Utförare: Ralf Blomqvist och Ulf Grindgärds

Strategin behandlades av styrelsen 14.9 kl 19.15.

Styrelsen beslöt godkänna förslaget till strategin: Kilen 2032-ett kultur- och museiområde med bred horisont 2022-2032 – En vägkarta för Kilens modernisering.

Projektets första fas är därmed avslutat och arbetet med fas 2 – implementeringen av strategin startades omedelbart och fortgår fram till 31.12.2023.