STYRELSE

Stiftelsen leds av en styrelse som väljs av delegationen. Stadgarna förnyades 2017 och är uppgjorda i enlighet Stiftelselagen 487/2015 24.4.2015.

STYRELSEMEDLEMMAR 2021-2024

Ulf Grindgärds,ordförande, ersättare Bror Eriksson

Mathias Norrback, viceordförande, ersättare Tim Lindlöf

Harriet Lindelöf Sahl, sekreterare, ersättare Stina Granskog-Välisalo

Kaarina Aittamäki, ersättare Annika Martikainen

Antonia Ingves, ersättare Alexia Sahl

Åsa Teir. ersättare Linda Rosengård

Fr.v. Åsa Teir, Harriet Lindelöf-Sahl, Kaarina Aittamäki, Ulf Grindgärds (styrelseordf.), Mathias Norrback (viceordf.), Bror Eriksson, Tim Lindlöf, Peter Stenlund (delegationen ordförande), Antonia Ingves och Alexia Sahl. På bilden saknas styrelsemedlemmarna Annika Martikainen och Stina Granskog-Välisalo samt Henrik H Teir (delegationens viceordf.)

Delegation

Stiftelsen grundades 1968 av 15 privatpersoner. Samtliga grundare finns idag representerade i Kilens delegation som förutom grundarna består av 13 organisationer, bl.a. Staden Kristinestad.

Delegationens uppgift är att övervaka och ta del av stiftelsens förvaltning som styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar för. Delegationan väljer styrelse.

DELEGATIONENS PRESIDIUM 2021

Peter Stenlund, ordförande

Henrik Teir, viceordförande

Lisbeth Saxberg-Blomqvist, sekreterare

DELEGATIONENS MEDLEMMAR

1. Grundarna, Peter Stenlund, ordförande

2. Grundarna, Lisa Heinonen

3. Grundarna, Karl-Johan Hellman

4. Grundarna, Nina Gran

5. Grundarna, Lisbeth Saxberg-Blomqvist

6. Grundarna, Henrik Teir, viceordförande

7. Grundarna, Gustav Lawast

8. Grundarna, Bror Eriksson

9. Grundarna, Folke Norrback

10. Grundarna, Alf Kangasniemi

11. Grundarna, Ulf Grindgärds

12. Grundarna, Bjarne Stenlund

13. Grundarna, Åsa Teir

14. Grundarna, Linda Rosengård

15. Grundarna, Sinikka Norrback

16. Staden Kristinestad, John Hammarberg

17. Staden Kristinestad, Anna-Lena af Hällström

18. Sideby kapellförsamling, Markus Engström

19. Sideby Skifteslag, Jan Hanses

21. Styrelsen för Österbottens Museum, Kaj Höglund

22. Vasa Nation för Helsingfors Universitet, Calle Koskela

23. Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi

24. Kristinestads företagare rf, Bengt Berglund

25. Åttonde Ungdomsringen rf, Ida Patoranta

26. Finlands Bastusällskap rf, Timo Martikainen

27. Skaftung Ungdomsförening rf, Alexia Sahl

28. Henriksdals byförening rf, Anja Bobäck-Stenlund

29. Ömossa Ungdomsförening rf, Sari Viertola

30. Härkmeri Ungdomsförening rf